Glossary

162 essentiële termen in B2B-betalingen en Ecommerce. Eenvoudige en beknopte uitleg om u wegwijs te maken in deze branche.

A

Aandeel in portemonnee (SoW)

Een indicator van welk deel van de totale uitgaven van een klant een bedrijf kan vastleggen. Een hogere SoW betekent dat klanten een groter deel van hun budget bij een bepaald bedrijf uitgeven.

Aanmaning

Alle processen die erop gericht zijn klanten te herinneren aan uitstaande betalingen en indien nodig aanmaningen te sturen om de afwikkeling van openstaande vorderingen te waarborgen.

Abonnement

Een overeenkomst om regelmatig producten of diensten te ontvangen tegen een terugkerende vergoeding. Abonnementen creëren continue klantenbinding en een inkomstenbron.

Acceptatiepercentage

Het percentage betalingen dat succesvol wordt verwerkt en geaccepteerd ten opzichte van het totale aantal ingediende transacties. Een hoger acceptatiepercentage duidt op de efficiëntie en betrouwbaarheid van het betalingssysteem.

Afhaakpercentage

Het percentage gebruikers dat een proces zoals een aankoop of registratie niet voltooit. Het is een maatstaf voor de efficiëntie van het conversieproces.

Afrekenen

De laatste stap in het aankoopproces, waarbij klanten betalen voor hun geselecteerde artikelen en de aankoop voltooien. Een soepel afrekenproces is cruciaal voor een positieve koopervaring.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Een EU-verordening die de bescherming van persoonsgegevens regelt. B2B-handelaren moeten ervoor zorgen dat hun betalingssystemen AVG-compatibel zijn om de privacy van hun klanten te beschermen.

Alternatieve betalingsmethoden

Betalingsmethoden naast traditionele methoden zoals bankoverschrijving of creditcard. Dit zijn onder andere digitale portemonnees, cryptocurrencies en betaalmethoden Buy Now, Pay Later.

Antiwitwas (AML)

De maatregelen die B2B-handelaren kunnen nemen om illegale activiteiten te voorkomen en ervoor te zorgen dat hun betalingsprocessen voldoen aan wettelijke regelgeving. Dit omvat identiteitscontroles en transactiemonitoring.

Application programming interface (API)

Maakt de naadloze integratie van verschillende softwaretoepassingen mogelijk om een soepele gegevensuitwisseling tussen deze systemen te waarborgen. B2B-handelaren gebruiken API’s om hun betalingsplatformen met andere bedrijfsapplicaties te verbinden.

Authenticatie

Het proces om de identiteit van een persoon of systeem te verifiëren, vaak via wachtwoorden, biometrische gegevens of andere beveiligingsmaatregelen. Bij betalingstransacties zorgt dit ervoor dat transacties worden uitgevoerd door bevoegde personen.

Automated Clearing House (ACH)

Een elektronisch betalingsnetwerk dat de geautomatiseerde verwerking van geldoverdrachten mogelijk maakt. Het biedt een kosteneffectieve en efficiënte methode voor B2B-betalingen, met name voor terugkerende transacties.

Autorisatie

Bevestiging door een bank of betaalprovider dat een betaling geldig is en het vereiste bedrag beschikbaar is. Dit is een essentiële stap in de transactieverwerking.

B

B2B betalingen

Transacties tussen zakelijke klanten die de aankoop en verkoop van goederen of diensten in de business-to-business sector afhandelen. Deze transacties kunnen verschillende betalingsmethoden en systemen omvatten.

B2B Koop nu, betaal later (B2B BNPL)

Een betalingsmodel waarbij bedrijven goederen onmiddellijk kopen en op een later tijdstip betalen. Dit biedt flexibiliteit

Balans

Een financieel overzicht van de activa, passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een specifiek moment. Het biedt inzicht in de financiële gezondheid en prestaties van een B2B-handelaar.

Bank identification number (BIN)

Een specifiek nummer dat banken in Duitsland identificeert. Het wordt gebruikt om financiële instellingen binnen nationale banktransacties duidelijk te herkennen.

Bank sort Code

Een reeks nummers die de bank van een houder van een creditcard of debetkaart identificeert. B2B-handelaars gebruiken de BIN om betaalkaarten te authenticeren en transacties veilig te verwerken.

Betalings-API

Een applicatieprogrammeerinterface die handelaren in staat stelt om betaalfuncties in hun systemen te integreren. Deze API’s vergemakkelijken de afhandeling van transacties door verbinding te maken met betalingsdiensten.

Betalingsdienstaanbieder (PSP)

Een bedrijf dat handelaren in staat stelt om verschillende betalingsmethoden te accepteren en vaak extra diensten aanbiedt zoals fraudepreventie en valutaconversie.

Betalingsgateway

Een technische oplossing die de veilige overdracht van betalingsinformatie tussen de handelaar en de betalingsverwerker of bank mogelijk maakt. Het dient als een brug voor betalingsverwerking.

Betalingsinstelling

Een geautoriseerde entiteit die betalingsdiensten aanbiedt, zoals het uitvoeren van overboekingen, kaartacceptatie en andere betalingsoplossingen.

Betalingsmethoden

Verschillende manieren waarop klanten hun facturen kunnen voldoen, zoals creditcards, bankoverschrijvingen, elektronische portemonnees of automatische incasso’s.

Betalingsverwerker

Een dienst die de technische aspecten van betalingsverwerking voor handelaren afhandelt, inclusief autorisatie en afwikkeling van transacties.

Betalingsvoorwaarden / Netto voorwaarden

Overeenkomsten tussen kopers en verkopers met betrekking tot de betalingstermijn en -voorwaarden, bijv. Netto 30 dagen, wat betekent dat de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum verschuldigd is.

Borgstelling

Een contractuele verbintenis waarbij een derde partij (de borg) belooft in te staan voor de schulden of verplichtingen van een schuldenaar.

Bruto handelswaarde (GMV)

De totale waarde van alle goederen die via een platform of verkoopkanaal zijn verkocht, exclusief kortingen of retourzendingen. Dit kengetal is relevant voor het evalueren van het succes van B2B-betalingsplatforms.

BTW-identificatienummer (USt-ID)

Een uniek nummer voor bedrijven binnen de EU, gebruikt voor grensoverschrijdende handel en btw-doeleinden.

C

Cashback

Een stimuleringsprogramma waarbij klanten een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Dit bevordert klantloyaliteit en kan de herhaling van aankopen ondersteunen.

Cashflow

De netto instroom of uitstroom van geldmiddelen in een bedrijf. Een positieve cashflow is cruciaal voor de financiële stabiliteit en liquiditeit van een handelaar.

Catalog Interchange Format (CIF)

Een standaardformaat voor het weergeven van catalogusgegevens in e-commercesystemen. Het maakt de uitwisseling van gedetailleerde productinformatie tussen verschillende e-commerce platforms en systemen mogelijk. CIF wordt vaak gebruikt in B2B-omgevingen om de integratie en consistentie van productcatalogi van verschillende leveranciers te garanderen.

Chargeback

Een transactie waarbij een klant een reeds gemaakte betaling annuleert. In sommige gevallen kan de handelaar de chargeback betwisten, bijvoorbeeld in geval van fraude.

Conversieratio (CVR)

Het percentage websitebezoekers dat daadwerkelijk betalende klanten wordt. De conversieratio is een cruciale KPI voor marketing- en verkoopstrategieën, aangezien een hoge CVR hoge verkopen betekent.

Crediteur

Een instelling of individu dat financiële middelen verstrekt. Een geldschieter kan bijvoorbeeld geld lenen aan handelaren om hun bedrijfsactiviteiten te financieren of kortetermijnliquiditeitsbehoeften te dekken.

D

Dagen verkoop uitstaand (DSO)

De gemiddelde tijd die een bedrijf nodig heeft om uitstaande vorderingen van klanten te ontvangen. Het is een indicator voor de efficiëntie van het debiteurenbeheer.

Deelafhandeling

Een proces waarbij een bestelling in meerdere delen wordt verwerkt. Het stelt handelaren in staat om deelfacturen te maken voor individuele leveringen of diensten in plaats van te wachten op de volledige vervulling van een bestelling.

Deelverzending

Een bestelling die in meerdere zendingen wordt geleverd. Dit is nuttig wanneer niet alle artikelen tegelijkertijd beschikbaar

Digitaal handelsaccount

Een online account specifiek opgezet voor zakelijke transacties in e-commerce. Het maakt de verwerking van betalingen en financiële transacties in digitale handel mogelijk.

Digitale portemonnee / E-wallet

Een elektronisch platform dat gebruikers in staat stelt betalingen te verwerken via mobiele apparaten of online platformen.

Dropshipping

Een e-commerce bedrijfsmodel waarbij de detailhandelaar de producten niet fysiek op voorraad heeft, maar deze rechtstreeks van de leverancier naar de klanten laat verzenden. De detailhandelaar fungeert als tussenpersoon zonder fysiek voorraadbeheer.

E

E-commerce

Verwijst naar elektronische handel, waarbij producten of diensten online worden gekocht en verkocht. Dit omvat zowel B2B- als B2C-transacties.

E-commerce betalingen

Alle financiële transacties die binnen het kader van e-commerce worden uitgevoerd. Dit omvat betalingen voor producten of diensten via digitale platformen.

E-facturering / Elektronische facturering

Vervangt traditionele papieren facturen door digitale formaten. Het versnelt het factureringsproces, vermindert fouten en bevordert traceerbaarheid.

Electronic Data Interchange Payment (EDI)

Het proces van elektronische overdracht van betalingsgegevens tussen zakenpartners. Met EDI kunnen betalingstransacties snel en veilig worden verwerkt zonder handmatige tussenkomst, wat de efficiëntie verhoogt en fouten vermindert. Het wordt vaak gebruikt in B2B-betalingsprocessen om facturen, bestellingen en betalingsbewijzen te verwerken.

Elektronisch geldinstituut (EMI)

Een financieel bedrijf dat digitale betaaldiensten aanbiedt, waaronder elektronische portemonnees, kaarten en overboekingen.

Elektronische overboeking (EFT)

Een methode voor het overboeken van geld tussen bankrekeningen met behulp van elektronische systemen. Dit maakt snelle en veilige transacties mogelijk.

Embedded finance

De naadloze integratie van verschillende financiële diensten in niet-financiële producten of diensten om klanten extra waarde te bieden.

Embedded payments

De integratie van betalingsopties rechtstreeks in andere producten of diensten om het betalingsproces voor klanten te vergemakkelijken.

Europese Bankautoriteit (EBA)

Een onafhankelijke EU-autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op en het waarborgen van de effectiviteit van het bankentoezicht in de Europese Unie.

F

Factoring

Een financieringsmethode waarbij bedrijven hun vorderingen verkopen om directe liquiditeit te verkrijgen. Deze aanpak kan de kasstroompositie van bedrijven verbeteren en zorgt voor snellere toegang tot financiële middelen.

Factuur

Een formele betalingsaanvraag voor geleverde goederen of diensten. In de B2B-sector dient dit als basis voor het verwerken van betalingen tussen bedrijven.

Factuurbetaling / aankoop

Een betalingsmethode die klanten in staat stelt producten of diensten te ontvangen en de aankoopprijs op een later tijdstip te voldoen. Dit bevordert flexibiliteit en kan liquiditeit behouden.

Financiële instelling

Een organisatie die diverse financiële diensten aanbiedt, waaronder leningen, depositobeheer en betalingsverwerking. Deze instellingen spelen een centrale rol in het B2B-betalingsproces.

Financiering

Het verstrekken van fondsen aan bedrijven, hetzij in de vorm van eigen vermogen of schuld. Deze financiële steun stelt B2B-handelaren in staat om investeringen te doen en hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden.

Financiering buiten de balans (OBSF)

Financieringspraktijken waarbij verplichtingen niet op de balans verschijnen. B2B-handelaren gebruiken OBSF om hun balansen te optimaliseren en bepaalde risico’s te verminderen.

Fintech / Financiële technologie

Verwijst naar financiële technologieën en innovatieve technologieën die in de financiële sector worden gebruikt om financiële diensten efficiënter en moderner te maken. In de B2B-betalingsomgeving dragen fintech-oplossingen bij aan het optimaliseren van processen en het beveiligen van transacties.

Flexibele betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden stellen B2B-handelaren en hun klanten in staat om betalingsmodaliteiten aan te passen aan hun individuele behoeften. Deze flexibiliteit bevordert een soepele zakelijke relatie.

Fraudedetectie

Het gebruik van technologieën en processen om frauduleuze activiteiten in B2B-transacties te identificeren en te voorkomen. Dit draagt bij aan de veiligheid en integriteit van het betalingsproces.

Fraudepreventie

Preventieve maatregelen om fraude in B2B-betalingen te voorkomen. Door het implementeren van veilige authenticatiemethoden en monitorsystemen kunnen handelaren frauduleuze activiteiten proactief aanpakken.

Frauderisico

Het risico dat frauduleuze acties het B2B-betalingsproces kunnen verstoren. Het identificeren en minimaliseren van dit risico is cruciaal voor de veilige afhandeling van zakelijke transacties.

G

Geautomatiseerde facturering

Een financieringsmethode waarbij bedrijven hun vorderingen verkopen om directe liquiditeit te verkrijgen. Deze aanpak kan de kasstroompositie van bedrijven verbeteren en zorgt voor snellere toegang tot financiële middelen.

Geconsolideerde verklaring

Een overzicht van alle relevante financiële informatie van een bedrijf. Handelaren gebruiken geconsolideerde verklaringen om een holistisch beeld van hun financiële prestaties te krijgen.

Gemiddelde bestelwaarde (AOV)

Het gemiddelde bedrag dat klanten per bestelling uitgeven. Het analyseren van deze waarde stelt B2B-handelaren in staat hun verkoopstrategieën aan te passen en het inkomstenpotentieel te maximaliseren.

Geregistreerde handelaar / handelaar van registratie

Een bedrijf dat officieel geregistreerd is en de benodigde vergunningen heeft verkregen om specifieke goederen of diensten te verhandelen.

Geschil

Een meningsverschil of onenigheid tussen kopers en verkopers over een transactie. Geschilbeheer is cruciaal voor het oplossen van conflicten.

Geverifieerde bestelling

Een bestelling bevestigd door aanvullende veiligheidsmaatregelen of controles om de authenticiteit en veiligheid van de transactie te waarborgen.

Goedgekeurde bestellingen

Bestellingen die zijn vrijgegeven na beoordeling door het bedrijf. Goedkeuring vindt vaak plaats na een kredietcontrole of beschikbaarheidscontrole van de goederen.

Grensoverschrijdende betalingen

Financiële transacties tussen zakelijke partners uit verschillende landen. Bij grensoverschrijdende betalingen moet rekening worden gehouden met valutaverschillen en internationale betalingsnormen.

H

Handelaar

Een individu of bedrijf dat goederen of diensten aanbiedt voor wederverkoop. Zij fungeren als tussenpersonen tussen fabrikanten en eindklanten.

Handelskrediet

Een krediet verleend door leveranciers aan hun zakelijke klanten, waardoor zij goederen of diensten op rekening kunnen kopen en later betalen.

Handelsrekening

Een speciale rekening die handelaren gebruiken om betalingen met creditcards en debetkaarten te verwerken. Het is een essentieel onderdeel voor bedrijven die cashloze betalingsmethoden aanbieden.

I

Import One-Stop Shop (IOSS)

Een centraal element van de EU-btw-hervorming 2021, dat de afhandeling van btw-betalingen voor grensoverschrijdende transacties vergemakkelijkt.

Incasso

Een proces waarbij betalingen van klanten die hun financiële verplichtingen niet zijn nagekomen, worden nagestreefd en geëist.

Inkooporder (PO)

Een officieel document dat door kopers naar verkopers wordt gestuurd om een bestelling te bevestigen. Het bevat details zoals producttype, hoeveelheid en prijs.

Insolventie / Betalingsonvermogen

De toestand waarin een bedrijf niet langer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. In de B2B-context kan dit gevolgen hebben voor openstaande facturen en betalingsovereenkomsten.

Installaties

Een betaalmethode waarmee klanten het totale bedrag voor een product in verschillende vaste maandelijkse betalingen kunnen betalen. Dit biedt flexibiliteit en kan de aantrekkingskracht van B2B-aanbiedingen vergroten.

Integratie

De naadloze integratie van betalingsoplossingen in bestaande bedrijfssystemen. Effectieve integratie maakt een soepele stroom van betalingsprocessen in de B2B-sector mogelijk.

Internationaal Bankrekeningnummer (IBAN)

Een gestandaardiseerde identificatie voor bankrekeningen wereldwijd. In de B2B-context vergemakkelijkt het gebruik van IBAN de internationale betalingsverwerking.

J

Jaarabonnement

Een betalingsoptie waarbij klanten eenmaal per jaar betalen voor een product of dienst. Dit bevordert klantloyaliteit en kan ook leiden tot een stabielere inkomstenstroom.

Jaarlijks terugkerende omzet (ARR)

Het totale bedrag dat een bedrijf verdient door terugkerende abonnementen of contracten binnen een jaar.

K

Ken Uw Bedrijf (KYB)

Het proces waarbij bedrijven de identiteit en bedrijfsactiviteiten van hun zakelijke partners verifiëren. KYB verwijst naar het opbouwen van vertrouwensrelaties met andere bedrijven.

Ken uw klant (KYC)

Het proces waarbij bedrijven de identiteit van hun klanten verifiëren om potentiële risico’s te minimaliseren en aan regelgevende vereisten te voldoen. In tegenstelling tot KYB, richt KYC zich op het zakendoen met individuen.

Klantacquisitiekosten (CAC)

De totale kosten die een bedrijf maakt om een nieuwe klant te werven. Een lage CAC ten opzichte van de klantwaarde is wenselijk.

Klantbehoud

Beschrijft het vermogen van een bedrijf om klanten op de lange termijn te behouden. Tevreden klanten zijn eerder geneigd om herhaalde zaken te doen.

Klantenwinst

Maatregelen die genomen worden om voormalige klanten terug te winnen. Dit kan worden bereikt door gerichte marketingstrategieën of verbeterde klantenservice.

Klantlevensduurwaarde (CLV)

De geschatte totale waarde die een klant genereert tijdens hun gehele zakelijke relatie met een bedrijf. Een hogere CLV duidt op de winstgevendheid van klantrelaties.

Kleine of middelgrote onderneming (KMO)

Bedrijven die onder bepaalde drempels blijven wat betreft aantal werknemers, omzet of balanstotaal. Ze spelen een belangrijke rol in de economie en hebben vaak specifieke behoeften en uitdagingen.

Koop nu, betaal later (BNPL)

Een betaaloplossing waarmee kopers producten onmiddellijk kunnen kopen en op een later tijdstip kunnen betalen. Deze flexibele betalingen, begonnen in B2C, verbeteren de koopervaring en worden steeds vaker gebruikt in de B2B-sector.

Koperidentificatie

Een beveiligingsprocedure waarbij de identiteit van kopers wordt geverifieerd om frauduleuze activiteiten te voorkomen. Dit proces zorgt voor een veilige betalingsverwerking.

Koperlimiet

Het maximale bedrag dat klanten binnen een bepaalde periode aan aankopen kunnen besteden. Dit dient als budgetcontrole en maakt verantwoord gebruik van betalingsopties mogelijk.

Kredietcontrole

De beoordeling van de kredietwaardigheid van klanten. Handelaren voeren kredietcontroles uit om het risico op betalingsachterstanden te minimaliseren en betrouwbare zakelijke relaties op te bouwen.

Kredietlimiet

Het maximale bedrag dat klanten op krediet kunnen kopen. Handelaren stellen kredietlimieten in om financieel risico te beheersen en verantwoord gebruik van kredietopties te waarborgen.

Kredietrisico

Het gevaar dat klanten hun betalingsverplichtingen niet kunnen nakomen. Handelaren analyseren en beheren kredietrisico om financiële verliezen te minimaliseren, bijvoorbeeld door kredietcontroles uit te voeren.

Kredietverzekering

Bescherming tegen verliezen die kunnen ontstaan door betalingsachterstanden of insolventie van klanten. Het biedt een vangnet tegen kredietrisico.

Kredietwaardigheid

De beoordeling of een bedrijf in staat is zijn financiële verplichtingen na te komen. Een positieve kredietwaardigheid is cruciaal voor het verkrijgen van leningen en het gebruik van B2B BNPL-betalingsmethoden.

L

Late betaling

De situatie waarin facturen of verplichtingen niet binnen de afgesproken termijnen worden voldaan. Dit kan leiden tot extra kosten of belemmeringen van zakelijke relaties.

Levensduurwaarde (LTV)

Een maatstaf voor de totale waarde die klanten leveren tijdens hun zakelijke relatie met een bedrijf. LTV helpt bedrijven om de waarde van langdurige klantrelaties te herkennen en te maximaliseren.

M

Maandelijks terugkerende omzet (MRR)

Een maatstaf voor de terugkerende maandelijkse omzet die een bedrijf genereert via abonnementsgebaseerde modellen.

Mandje / winkelwagen

Het gebied in een webshop waar klanten hun geselecteerde producten verzamelen voor aankoop. Het is een belangrijk onderdeel van de e-commerce ervaring.

Marktplaats

Een platform waar verschillende verkopers hun producten of diensten aanbieden. In de B2B-sector bieden marktplaatsen een centraal punt voor zakelijke transacties.

Marktvraag

De hoeveelheid van een product of dienst die kopers in een bepaalde markt op een gegeven moment vragen. Een nauwkeurig begrip van de marktvraag is cruciaal voor B2B-bedrijven.

Meerdere valutarekeningen

Deze rekeningen stellen bedrijven in staat om rekeningen in verschillende valuta’s aan te houden, waardoor internationale bedrijfstransacties worden vergemakkelijkt.

Meerdere valutatransacties

Verwijst naar financiële transacties die in een of meer vreemde valuta’s worden uitgevoerd. Voor internationaal georiënteerde bedrijven zijn meerdere valutarekeningen en -systemen essentieel.

Mobiele handel / m-commerce

Handel via mobiele apparaten zoals smartphones of tablets. In de B2B-sector maakt M-Commerce flexibele en snelle toegang tot zakelijke aanbiedingen mogelijk.

Multichannel verkoop

De verkoop van producten of diensten via verschillende distributiekanalen. In de B2B-sector biedt dit een bredere marktdekking en uitgebreidere zakelijke kansen.

N

Net Promoter Score (NPS)

Meet klanttevredenheid en -loyaliteit. Het is gebaseerd op de eenvoudige vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt?’ en biedt inzicht in klantenbinding in de B2B-sector.

Non-betaling / betalingsachterstand

Doet zich voor wanneer een klant zijn financiële verplichtingen niet tijdig nakomt. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de liquiditeit van een B2B-handelaar en vereist passende maatregelen voor risicominimalisatie.

O

Offline transactie

Een zakelijke transactie die plaatsvindt zonder directe online verbinding. In de B2B-context kunnen offline transacties nuttig zijn voor telesales, e-mailverkoop, buitendienstverkoop of verkoop op beurzen.

Omnichannel verkoop

De naadloze integratie van verschillende verkoopkanalen om een consistente winkelervaring te bieden. B2B-handelaren implementeren omnichannel-strategieën om hun klanten flexibele en diverse aankoopopties te bieden.

Omzetbelasting (btw)

Een belasting op de verkoop van goederen en diensten, doorgaans betaald door de eindconsument. Voor bedrijven is dit een doorlopende post.

Onbetaalde facturen

Facturen die nog niet zijn voldaan door klanten. Ze kunnen de liquiditeit en het werkkapitaal van een bedrijf beïnvloeden.

Onmiddellijke kredietbeslissing

Een proces waarbij een geautomatiseerde analyse direct een kredietbeslissing neemt voor een klant. Dit versnelt het betalingsproces en verbetert de klantenbinding.

Open bankieren

Een bankpraktijk waarbij financiële instellingen derden toegang geven tot hun bank- en transactiegegevens via open API’s. Deze interface-integratie maakt naadloze samenwerking tussen banken en externe financiële dienstverleners mogelijk, wat leidt tot de ontwikkeling van innovatieve toepassingen en diensten.

Open Catalogus Interface (OCI / OCI Punchout)

Een standaardinterfaceprotocol dat gestandaardiseerde communicatie tussen inkoopsystemen en leverancierscatalogi vergemakkelijkt. Het definieert een uniforme set commando’s en structuren voor de efficiënte uitwisseling van productinformatie en prijzen tussen verschillende softwaretoepassingen.

Order-to-cash-cyclus

Een bedrijfsproces dat de volledige reeks omvat van klantbestelling (Order) tot ontvangst van betaling (Cash). Deze cyclus omvat doorgaans orderverwerking, facturering, debiteurenbeheer en betalingsontvangst.

Orderafhandeling / orderverwerking

Het proces waarbij een bedrijf binnenkomende bestellingen ontvangt, de producten of diensten levert en de betaling of facturatie uitvoert.

Ordermanagement

Alle stappen van het plaatsen van een bestelling tot de levering van een product of dienst. Dit omvat de verwerking, vervulling en facturatie van bestellingen om een soepele en efficiënte transactieafhandeling te waarborgen.

Ordermanagementsysteem (OMS)

Een softwareoplossing die bedrijven helpt bij ordermanagement, inclusief orderinvoer, voorraadbeheer, orderverwerking en klantenservice. Het creëert transparantie voor zowel het bedrijf als zijn klanten.

P

PCI DSS / Payment Card Industry Data Security Standard

Een beveiligingsstandaard die richtlijnen vaststelt voor de veilige verwerking, opslag en overdracht van kaartinformatie.

PCI DSS-naleving

Naleving van PCI DSS-vereisten, waardoor een bedrijf kaartinformatie veilig verwerkt en opslaat.

Plugin

Een software-uitbreiding die extra functies toevoegt aan een bestaand systeem, vaak gebruikt om betalingsmethoden in online winkels te integreren.

Point of sale (POS)

De locatie waar een verkooptransactie wordt voltooid, dit kan een fysiek kassasysteem of een online afrekenpagina zijn.

Productmarge

Het verschil tussen de kosten voor het vervaardigen of aankopen van een product en de verkoopprijs. Deze marge is belangrijk voor de prijsstelling en winstgevendheid.

PSD2 / tweede betaaldienstenrichtlijn

Een EU-richtlijn gericht op het veiliger maken van betalingstransacties en het bevorderen van de ontwikkeling van innovatieve betaaldiensten.

PSD3

Een voortzetting van de PSD-richtlijnen, gericht op verdere ontwikkelingen op het gebied van betaaldiensten binnen de EU. Het richt zich op het versterken van zowel consumentenrechten en gegevensbescherming als het bevorderen van concurrentie in de betalingssector.

R

Real-time betalingen

Betalings-transacties die bijna onmiddellijk worden verwerkt, waardoor de ontvanger het geld direct ontvangt.

Rekeningnummer

Een uniek nummer toegewezen aan een specifieke bankrekening. Het wordt gebruikt om transacties correct aan deze rekening toe te wijzen.

Rembours (COD)

Een betalingsoptie waarbij klanten de factuur direct bij levering betalen. B2B-handelaars bieden COD aan om klanten een flexibele betalingsmethode te bieden en vertrouwen in de transactie te versterken.

Retentiepercentage

Het creëren van langdurige relaties met klanten door voortdurende tevredenheid en betrokkenheid. Sterke klantretentie leidt tot herhaalde aankopen en kan positieve mond-tot-mondreclame genereren.

Return on advertising spend (ROAS)

Een maatstaf voor het financiële succes van advertentie-uitgaven, waarbij de door reclame gegenereerde omzet wordt beoordeeld in verhouding tot de kosten van de reclame. Een hogere ROAS wijst op een effectievere reclamestrategie. ROAS wordt als volgt berekend: Omzet / Reclamekosten x 100 = ROAS in procent.

Risicobeheer

Het proces van identificatie, analyse en minimalisering van potentiële risico’s die een bedrijf kunnen beïnvloeden. Dit omvat het monitoren van financiële, juridische en operationele risico’s.

S

Samengestelde jaarlijkse groeisnelheid (CAGR)

De gemiddelde jaarlijkse groeisnelheid die doorgaans over meerdere jaren wordt berekend. Bedrijven gebruiken CAGR voor verschillende metrics zoals omzet, winst en dividenden.

Schuldenaar

Een persoon of entiteit die een financiële verplichting heeft jegens een schuldeiser. In de context van debiteurenbeheer verwijst dit naar klanten die nog uitstaande betalingen hebben.

Schuldfactoring

De verkoop van vorderingen aan een financiële instelling of dienstverlener om onmiddellijke liquiditeit te verkrijgen. Het bedrijf ontvangt onmiddellijke betaling, terwijl de dienstverlener de inning overneemt.

SEPA Direct Debit

Een betalingssysteem dat het mogelijk maakt om direct geld van de bankrekening van een klant in Europa af te schrijven. Deze methode is bijzonder efficiënt voor terugkerende betalingen.

Sterke klantauthenticatie (SCA)

Een beveiligingsproces in online betalingstransacties dat de identiteit van klanten verifieert met ten minste twee onafhankelijke methoden. Dit verhoogt de veiligheid van online transacties.

Stock keeping unit (SKU)

Een unieke identificatie voor producten die het beheer van voorraad en het volgen van verkopen mogelijk maakt. Elke SKU vertegenwoordigt een specifieke artikelvariant.

Supply chain financiering (SCF)

Financiële oplossingen gericht op het verbeteren van de kapitaalstroom en efficiëntie in de toeleveringsketen van een bedrijf. SCF kan helpen betalingstermijnen te optimaliseren en liquiditeitstekorten te voorkomen.

T

Tarief

Verwijst naar de vastgestelde prijzen of vergoedingen voor diensten of producten. In de B2B-context heeft het vaak betrekking op kostenstructuren voor diensten of transacties.

Te betalen rekeningen

De verplichtingen van een bedrijf die het nog moet betalen aan leveranciers of dienstverleners. Deze ontstaan wanneer goederen of diensten op rekening worden gekocht.

Te ontvangen rekeningen

De vorderingen van een bedrijf op zijn klanten voor geleverde maar nog niet betaalde goederen of diensten. Deze vertegenwoordigen een significant deel van de vlottende activa.

Tele-verkoop

De verkoop van producten of diensten via de telefoon. Een effectieve methode voor B2B-handelaren om direct contact te leggen met potentiële klanten en deals te sluiten.

Terugbetaling

De terugbetaling van geld aan een klant, meestal omdat een product is geretourneerd of een dienst niet aan de verwachtingen voldeed.

Terugkerende betaling

Automatische betalingen die op vaste intervallen van de rekening van een klant worden afgeschreven. Dit is typisch voor abonnementen of langlopende servicecontracten.

Terugkerende facturering / factuur

Een factureringsproces waarbij klanten regelmatig (maandelijks, driemaandelijks, etc.) worden gefactureerd voor doorlopende diensten of abonnementen. Dit vereenvoudigt de facturering en zorgt voor een voorspelbare inkomstenstroom.

Terugkerende klant / herhaal-koper

Klanten die herhaaldelijk aankopen doen bij een bedrijf. Deze klanten zijn waardevol omdat ze een stabiele inkomstenbron vertegenwoordigen en vaak lagere acquisitiekosten met zich meebrengen.

Traditionele betaalmethoden

Betaalmethoden die gebruikelijk waren voor de digitalisering van de financiële sector, zoals cheques, bankoverschrijvingen of contante betalingen.

Transactiekosten

Een vergoeding die wordt geheven voor het uitvoeren van een enkele transactie. Dit wordt vaak gevraagd door betalingsverwerkers of banken.