Informatie over ons privacybeleid

1. Privacybeleid

Wij kijken uit naar uw bezoek aan onze website. Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van uw gegevens conform artikel 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de onderstaande gegevensverwerking is:

Mondu Financial Services BV
Piet Heinkade 55
1019GM Amsterdam
E-mail: contact@mondu.ai

3. Gebruiksgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, worden zogenaamde gebruiksgegevens tijdelijk geëvalueerd op onze webserver voor statistische doeleinden als protocol om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Deze gegevensset bestaat uit

 • de naam en het adres van de gevraagde inhoud;
 • de datum en het tijdstip van de aanvraag;
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens;
 • toegangsstatus (inhoud verzonden, niet gevonden);
 • de beschrijving van de gebruikte webbrowser en het besturingssysteem;
 • de verwijzingslink die aangeeft van welke website u naar ons gekomen bent,
 • het IP-adres van de computer die aanvraagt, die zodanig wordt ingekort dat een identificatie van een persoon niet meer kan worden verkregen.

 

Deze gegevens worden alleen geanonimiseerd geanalyseerd.

4. Opslaan van het IP-adres voor veiligheidsdoeleinden

Bovendien slaan we het door uw webbrowser verstrekte volledige IP-adres strikt op voor een periode van zeven dagen, in het belang van het herkennen, beperken en verwijderen van aanvallen op onze websites. Nadat deze periode is verstreken, wissen of anonimiseren we het IP-adres. Rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

5. Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens te beschermen tegen ongevraagde toegang, nemen we technische en organisatorische maatregelen. Wij maken gebruik van encryptie op onze websites. Uw gegevens worden van uw computer naar onze server verzonden en vice versa via internet door middel van een TLS-versleuteling. U erkent dit meestal dat in de statusbalk van uw browser het slotsymbool gesloten is en de adresregel met https:// begint.

6. Noodzakelijke cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze websites.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en uitgelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies die weer worden verwijderd zodra u uw browser sluit en permanente cookies, die verder gaan dan de individuele sessie.

We gebruiken deze noodzakelijke cookies niet voor analyse-, tracking- of reclamedoeleinden.

Sommige van deze cookies bevatten alleen informatie over bepaalde instellingen en zijn niet persoonsgebonden. Ze kunnen ook nodig zijn om de gebruikersvoering, veiligheid en implementatie van de site mogelijk te maken.

Wij gebruiken deze cookies op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

U kunt uw browser zo instellen om u te informeren over het plaatsen van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen via de juiste browserinstelling en het plaatsen van nieuwe cookies voorkomen. Houd er rekening mee dat onze websites mogelijk niet zichtbaar zijn en dat sommige functies technisch niet meer beschikbaar zijn.

7. Contactformulier en boeken demo

U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier om een productdemonstratie te boeken. Om u persoonlijk aan te spreken en u toegang te krijgen tot demo, hebben we uw naam, voornaam, e-mailadres en de naam van uw bedrijf nodig. Optioneel kunt u ons uw positie en de omzet van uw bedrijf doorgeven.

Deze gegevens gebruiken wij op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG om uw vraag te beantwoorden.

Uw gegevens worden alleen verwerkt ter beantwoording van uw aanvraag. Wij verwijderen uw gegevens uiterlijk na 6 maanden voor zover deze niet langer nodig zijn en geen wettelijke bewaarplichten in de weg staan.

Ten aanzien van de verwerking conform artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG heeft u te allen tijde recht van bezwaar. Breng hiervoor de juiste link in onze e-mails of neem contact op met het e-mailadres dat in de colofon is vermeld.

8. Trackingtechnologieën van derden voor analyse- en reclamedoeleinden

Om onze websites op maat te kunnen ontwerpen, maken wij gebruik van de analysetools. We maken ook gebruik van grensoverschrijdende trackingtechnieken om u op basis van uw bezoek aan onze websites gerichte reclame op andere websites te kunnen weergeven en we kunnen zien hoe effectief onze reclameacties zijn.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, voor zover u uw toestemming voor onze banner heeft gegeven. De verzending naar een derde land vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG. Uw toestemming is vrijwillig en kan op elk moment worden ingetrokken.

Hoe werkt de tracking?

Wanneer u onze websites bezoekt, is het mogelijk dat de hieronder genoemde externe providers de herkenningskenmerken van uw browser of apparaat ophalen (bijvoorbeeld een zogenaamde browser-fingerprint), uw IP-adres analyseren, herkenningskenmerken op uw apparaat opslaan of lezen (bijvoorbeeld cookies) of toegang krijgen tot individuele trackingpixels.

De verschillende kenmerken kunnen door derden worden gebruikt om uw eindapparaat op andere internetpagina’s te herkennen. Wij kunnen bij de betrokken derde partij de plaatsing van reclame verrichten op basis van de pagina’s die bij ons zijn bezocht.

Wat betekent tracking tussen apparatuur?

Wanneer u zich met eigen gebruikersgegevens bij de derde partij aanmeldt, kunnen de onderscheidene herkenningskenmerken van verschillende browsers en eindapparatuur aan elkaar worden gekoppeld. Als de externe leverancier bijvoorbeeld een eigen kenmerk heeft gemaakt voor de laptop, desktop-pc of de smartphone of tablet die u gebruikt, kunnen deze kenmerken aan elkaar worden gekoppeld zodra u met uw inloggegevens gebruik maakt van een dienst van de derde partij. Op deze manier kan de derde partij onze reclamecampagnes ook via verschillende eindapparaten beheren.

Welke derden gebruiken wij in dit kader?

Hieronder noemen wij u de derde partijen waarmee wij samenwerken voor reclamedoeleinden. Als de gegevens in dit kader buiten de EU of de EER worden verwerkt, is het risico dat autoriteiten toegang hebben tot gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder dat u hiervan op de hoogte bent gesteld of dat er beroep kan worden gedaan. Indien wij aanbieders in niet-veilige derde landen gebruiken en u hiermee akkoord gaan, vindt de overdracht naar een derde land plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG.

Provider Adequaat niveau van bescherming Intrekken van toestemming
Meta Platforms Ireland Ltd. (voorheen Facebook) Facebook Custom Audiences Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De verzending vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG. Als u uw toestemming wilt intrekken, klik dan hier en maak de betreffende instelling via onze banner.
Google Ireland Ltd Google LLC. (USA) Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De verzending vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG.
HubSpot, HubSpot Forms HubSpot Inc. (USA) Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De verzending vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG.
LinkedIn Inc. (USA) LinkedIn Pixel, Linkedin Ads Conversion Tracking, Linkedin Insight-Tag Geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De verzending vindt plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG.

9. Solliciteren

U kunt per post, per e-mail en via het sollicitatieformulier op onze website solliciteren op vacatures bij Mondu. Uw sollicitatiegegevens worden doorgegeven aan de personen die verantwoordelijk zijn voor de sollicitatieprocedure. Alle betrokkenen behandelen uw sollicitatiedocumenten met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk. Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, over de selectie van sollicitanten.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is artikel 26, lid 1 van de AVG (beslissing over het vestigen van een dienstverband). Na afronding van de selectieprocedure worden de door u voor het concrete selectieproces verstrekte gegevens en de toegezonden stukken uiterlijk na zes maanden verwijderd, voor zover wij geen arbeidsovereenkomst met u hebben afgesloten. Indien wij uw sollicitatie ook bij andere of toekomstige vacatures in aanmerking mogen nemen, vragen wij u vriendelijk om in uw sollicitatie melding te maken. Met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij uw gegevens dan op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG (toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. De gegevensverwerking tot aan de intrekking blijft rechtmatig. Ongeacht een mogelijke herroeping, verwijderen we uw gegevens uiterlijk één jaar na de opname in de sollicitatiepool.

10. Bewaartermijn

Als we niet in detail al op de hoogte zijn van de bewaartermijnen, wissen we persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden en geen wettelijke bewaarplicht voor verwijdering in de weg staan.

11. Andere verwerkers

Wij delen uw gegevens in het kader van orderverwerking conform artikel 28 van de AVG met dienstverleners die ons helpen bij het exploiteren van onze website en aanverwante processen. Onze dienstverleners zijn tegenover ons strikt gebonden door middel van instructies en conform de overeenkomst. Dit zijn dienstverleners van de volgende categorieën:

 • Hosting service provider/cloud-serviceprovider voor de werking van onze servers
 • Dienstverleners om de IT-beveiliging/de IT-ondersteuning te waarborgen
 • Dienstverleners voor de levering en succesmeting van onze website
 • E-mailprovider voor het versturen van e-mailberichten in verband met onze contractuele diensten of marketing e-mails
 • Kredietratingbureaus voor de inschatting van kredietrisico’s
 • Aanmanings- en geregistreerde incassobedrijven voor sommatie en/of inning van achterstallige vorderingen

De servers van enkele dienstverleners die door ons worden gebruikt, zijn gevestigd in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan een wet inzake gegevensbescherming die in het algemeen niet dezelfde bescherming biedt als in de lidstaten van de Europese Unie. Voor zover uw gegevens worden verwerkt in een land dat niet over een hoog erkend niveau van gegevensbescherming als de Europese Unie beschikt, zorgen we via contractuele bepalingen of andere erkende instrumenten om ervoor te zorgen dat het niveau van gegevensbescherming zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Met gegevensontvangers in derde landen sluiten wij de door de Europese Commissie verstrekte standaard gegevensbeschermingsclausules voor de verwerking van persoonsgegevens in derde landen af overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG.

12. Uw rechten als betrokkene

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens verleent de AVG u als betrokkene bepaalde rechten:

Recht op informatie (artikel 15 AVG) U hebt het recht om te bevestigen of u betreffende persoonsgegevens verwerkt; is dit het geval, dan heeft u recht op inzage van deze persoonsgegevens en op de in artikel 15 van de AVG in detail vermelde gegevens.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

U hebt het recht om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te vragen en, indien van toepassing, onvolledige gegevens te laten aanvullen.

Recht op verwijdering (artikel 17 AVG)

U hebt het recht om te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk gewist wordt, indien een van de in artikel 17 van de AVG beschreven redenen van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te eisen als aan één van de voorwaarden van artikel 18 van de AVG is voldaan, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking voor de duur van de controle door de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)

In bepaalde gevallen, die worden beschreven in artikel 20 van de AVG, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen.

Recht van herroeping (artikel 7 AVG)

Indien de verwerking van gegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u conform artikel 7, lid 3 van de AVG het recht om de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen voor de toekomst werkt. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, hebben hier geen invloed op.

Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)

Indien gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG (verwerking voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen) of op basis van artikel 6, lid 1, onder e) van de AVG (gegevensverwerking voor de bescherming van het openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag), heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 AVG)

U heeft conform artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het recht op beroep kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, werkt of waar een inbreuk wordt gepleegd.

Uitoefening van uw rechten

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, vult u ons contactformulier in en stuur het in met in het vak “Welke afdeling wilt u contact met u opnemen?” selecteert u de optie ‘aanvraag over uw gegevens’.

13. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming staat graag tot uw beschikking voor meer informatie over gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

datenschutz nord GmbH

Niederlassung Berlin

Kurfürstendamm 212

10719 Berlin

E-mail: office@datenschutz-nord.de

Als u contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, geeft u ook de verwerkingsverantwoordelijke aan.