Mondu BNPL for B2B
Payment delays and
  • In 2022 werden B2B-facturen gemiddeld 21 dagen te laat betaald.
  • De wettelijke betalingstermijn voor B2B-facturen is 30 dagen.
  • 42% van alle bedrijven kampt met liquiditeitsproblemen door betalingsachterstanden.
  • Met praktische maatregelen en een B2B-betalingsprovider kunt u uw bedrijf beschermen tegen wanbetalingsrisico's.

Betalingsvoorwaarden in B2B kunnen vaak afzonderlijk tussen de partijen worden overeengekomen. Toch missen veel kopers de betalingstermijn. Volgens gegevens van Sidetrade ondervonden crediteuren* wereldwijd in 2022 gemiddeld een vertraging van ongeveer 20,7 dagen, wat resulteerde in een gemiddelde totale betalingscyclus van 53 dagen vanaf de uitgifte van de factuur tot de daadwerkelijke betaling. De gemiddelde vertraging in Duitsland en Nederland was 15 dagen, terwijl deze in het VK 21 dagen bedroeg. 1

Vertraging in dagen

Payment statistics per country

Recente crises hebben het probleem van betalingsachterstanden in de B2B-sector geïntensiveerd. De pandemie van het coronavirus, de aanhoudende inflatie en de energiecrisis veroorzaken liquiditeitsknelpunten voor bedrijven, waardoor het voor hen moeilijker wordt om facturen op tijd te betalen.

1 Gemiddelde vertragingen in dagen: Frankrijk 19, Europa 16, Wereldwijd 21

Creditor = Een persoon, bedrijf of entiteit die geld verschuldigd is of een claim heeft om betaling te ontvangen van een andere partij, ook wel de debiteur genoemd.

Debiteur = een persoon, bedrijf of entiteit die geld schuldig is aan een andere partij. In de context van de B2B-sector zijn debiteuren doorgaans bedrijven die goederen of diensten van een ander bedrijf hebben ontvangen en verplicht zijn om die goederen of diensten op een later tijdstip te betalen.

"Gebrek aan liquiditeit is een van de meest voorkomende oorzaken van faillissementen en banenverlies." – Marwin Ramcke, CEO van de EOS Group.

De wettelijke betalingstermijn voor B2B-facturen

In het VK en Nederland zijn twee partijen wettelijk verplicht om een betalingstermijn overeen te komen waarbinnen kopers een factuur moeten voldoen, in tegenstelling tot in Duitsland, waar de factuur over het algemeen verschuldigd is bij ontvangst van goederen (BGB § 271 sec. 1).

De individuele betalingstermijn moet uitdrukkelijk op de factuur worden vermeld. Hiervoor moet een concrete datum (bijv. "Gelieve het bedrag vóór 01.05.2023 over te maken") of een periode (bijv. "Gelieve het bedrag binnen de komende 60 dagen over te maken") worden gedefinieerd.

Als er geen overeenkomst tot stand is gekomen, is de standaard betalingstermijn in het VK 30 dagen. Hetzelfde geldt voor binnenlandse zakelijke transacties in Nederland (BW art. 6:119a lid 4). In Duitsland kent de wetgever klanten ook een betalingstermijn toe van 30 dagen na "de vervaldatum en ontvangst van de tegenprestatie" als er geen individuele overeenkomst is gesloten (BGB § 286).

De risico's van te late betaling

Facturen die niet of te laat worden betaald, kunnen fatale gevolgen hebben voor bedrijven – vooral als het gaat om hoge orderwaarden, zoals vaak het geval is in de B2B-sector. Handelaren worden geconfronteerd met een spectrum van risico's, waaronder mogelijk winstverlies, liquiditeitsknelpunten en onvoorspelbare cashflow . Deze risico's kunnen een aanzienlijke bedreiging vormen voor hun voortbestaan, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen.

In een studie van EOS Solutions meldde 42 procent van de ondervraagde B2C- en B2B-bedrijven in Europa te lijden onder liquiditeitsknelpunten als gevolg van vertraagde betalingen, en 51 procent van de bedrijven had daardoor winst verloren.

Haal meer uit uw betalingen met Mondu.

Dit zijn uw rechten wanneer B2B-klanten niet betalen

  • Indien een factuur niet op tijd wordt betaald, heeft u als ondernemer het recht om een te late vergoeding van 8% in rekening te brengen.
  • U mag een aanmaningsprocedure starten in geval van betalingsachterstand – dit is echter geen verplichte voorwaarde voor verdere juridische stappen.
  • Kosten die zijn gemaakt om de factuur na te komen, mag u als schadevergoeding in rekening brengen bij de debiteur.
  • Bij laattijdige betaling heeft u het recht om een forfaitair bedrag van € 40 euro in rekening te brengen bij uw zakelijke klant.

Voer deze stappen uit om uw geld te krijgen

Betalingsvoorwaarden b2b: Hier zijn de vijf praktische stappen die u kunt volgen om uzelf te beschermen tegen een tekort aan contant geld wanneer klanten hun facturen uitstellen of niet betalen

1. Stuur een herinnering voor de aanstaande uitgerekende datum

Om de kans op een te late betaling te verkleinen, vermeldt u duidelijk de afgesproken betalingstermijn op de factuur en verwijst u ernaar.

Als er enkele dagen voor het einde van de betalingstermijn geen betaling is ontvangen, schrijf dan een vriendelijke e-mail naar uw kopers waarin u de aanstaande betalingstermijn aangeeft .

Om urgentie te creëren, kunt u ook voorzichtig verwijzen naar de vertragingsrente van 5%, die u kunt claimen volgens § 288 BGB voor niet-betaling.

3. Maak persoonlijk contact

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom klanten een factuur niet op tijd betalen – en daar zit lang niet altijd kwaad opzet achter. Daarom is een van de beste dingen die u kunt doen, persoonlijk contact opnemen met uw klanten om erachter te komen wat de oorzaak van de vertraging is .

Misschien heeft de klant de factuur niet ontvangen of heeft hij de verkeerde bankgegevens gebruikt bij de overboeking. Het kan ook zijn dat de klant het niet eens is met de factuur en je niet wil betalen.

Deze problemen kun je tijdens een persoonlijk gesprek direct verhelderen en de klant helpen of accommoderen. Als alles in orde is met de factuur en de klant simpelweg is vergeten te betalen, dient dit tevens als subtiele betalingsherinnering .

Over het algemeen is een vriendelijke benadering altijd het beste als u de klanttevredenheid en -loyaliteit wilt behouden en versterken . Te vroeg vijandig en dreigend zijn kan de klantrelatie schaden, vooral als de klant een oprechte fout heeft gemaakt.

3. Stuur betalingsherinneringen

Als de betalingstermijn al is verstreken, is een betalingsherinnering een belangrijk middel om wanbetaling te voorkomen. U dient beleefd en professioneel te blijven .

In de schriftelijke betalingsherinnering dient u een nieuwe betalingstermijn op te geven , aangezien dit de aansprakelijkheid verhoogt.

4. Stuur een waarschuwing

Als zelfs een vriendelijke betalingsherinnering niet het gewenste succes oplevert, kan het tijd zijn om de eerste aanmaningsbrief te sturen. Het is echter belangrijk om te weten dat u niet wettelijk verplicht bent om een aanmaning te schrijven als de betalingstermijn op de factuur vermeld staat. U kunt ook juridische stappen ondernemen, maar in de meeste gevallen gaat een aanmaningsproces vooraf aan juridische stappen en is dit ook een betere manier om de relatie met uw klanten niet in gevaar te brengen.

Verwijs in je aanmaningen naar de openstaande factuur en houd een feitelijk neutrale toon. Als u nog meer herinneringen moet sturen, kunt u uw toon wijzigen om urgenter te worden en de betalingstermijn te verkorten.

Let op: u kunt de kosten van de aanmaning declareren bij de debiteur en zogenaamde aanmaningskosten in rekening brengen. Daarnaast heeft u als schuldeiser het recht om vanaf de eerste dag na de betalingstermijn achterstandsrente in rekening te brengen . Dit komt volgens § 288 BGB neer op vijf procent voor bedrijven.

5. Schakel incasso in

Als je na herhaaldelijk verzoeken geen betaling van klanten ontvangt, is het tijd om de incassoprocedure te starten. Bij een incassoprocedure geeft u een bedrijf de opdracht om het geld voor u te incasseren of u verkoopt de vordering aan het bedrijf. Op deze manier besteedt u als ondernemer het incassoproces uit aan een extern bedrijf.

Voordelen van incasso ten opzichte van procederen zijn lagere kosten. Volgens artikel 4 lid 5 RDGEG mogen de kosten van het incassobureau niet hoger zijn dan de kosten van een advocaat.

In beide gevallen kunt u echter bij succes de kosten voor incasso en advocaat verhalen op de klant.

Achterstallige betalingen? Geef het risico door!

Helaas is het onmogelijk om betalingsachterstanden volledig uit te bannen. Door samen te werken met een externe provider kunt u echter het risico en de tijd en moeite elimineren die gepaard gaan met het verzenden van herinneringen en het innen van betalingen.

Een externe leverancier stelt u in staat deze verantwoordelijkheden uit te besteden en de werkdruk voor uw bedrijf aanzienlijk te verminderen. Tegelijkertijd kunt u het risico van wanbetaling overdragen, aangezien u de betaling van de aanbieder direct na het uitgeven van de factuur ontvangt.

Wanneer u samenwerkt met Mondu, kunt u uw zakelijke klanten eenvoudig de meest populaire betaalmethoden in uw B2B webshop aanbieden en het risico van wanbetaling doorberekenen. Mondu betaalt u vooraf nadat de goederen zijn verzonden en handelt de inning van betalingen op een professionele en vriendelijke manier af. Dit betekent geen stress met aanmaningen, tevreden klanten en een risicoloze verkoop.

Ontdek hoe Mondu jouw B2B webshop kan helpen.

Content & SEO Manager

You might enjoy...

Waar B2C-webshops flexibele betaalmogelijkheden bieden om het betaalproces voor kopers te vereenvoudigen, heeft de B2B-sector dringend behoefte aan een inhaalslag en een betere gebruikerservaring en flexibele betaalmethoden.
Malte Huffmann

Malte Huffmann

De groei van B2B e-commerce is de afgelopen jaren ongekend geweest omdat de voordelen van e-commerce steeds moeilijker te negeren zijn. De pandemie van Covid-19 heeft deze trend alleen maar versneld, waarbij steeds meer B2B-bedrijven gedwongen werden hun verkoopstrategieën opnieuw te evalueren en online te gaan verkopen.
Yvonne Acker

Yvonne Acker

Blijf in contact.

Word lid van onze e-maillijst en ontvang diepgaande inzichten in het veranderende B2B-betalingslandschap en de nieuwste productupdates en nieuws van het Mondu-team.

Newsletter

Mondu Newsletter

Word lid van onze e-maillijst voor diepgaande inzichten in het B2B-betalingslandschap.