Frequently asked questions*

*and the answers to them, of course

Over Mondu

Mondu is een Berlijnse gevestigde fintech die merchants en marktplaatsen de betaalmethode Buy Now, Pay Later aanbiedt aan hun zakelijke klanten. Hierdoor kunnen klanten eerst goederen en diensten kopen en vervolgens op een later tijdstip betalen. De betaalmethoden aangeboden door Mondu omvat aankoop op rekening door bankoverschrijving, aankoop op rekening door SEPA-incasso en aankoop in termijnen.

Merchants worden onmiddellijk na het plaatsen van een bestelling bij Mondu betaald en zijn zo beschermd tegen het risico van insolventie. Ze besparen zichzelf ook de operationele taken van eventuele aanmanings- en incassoprocedures. Hierdoor kunnen merchants zich richten op hun core business en sneller groeien.

Met onze betaaloplossing voor online aankopen kunt u als producent, merchant of B2B-marktplaats uw klanten de meest populaire betaalmethoden in B2B aanbieden: factuur aankoop, SEPA-incasso en termijnbetalingen. Hierdoor kunt u uw conversie met ongeveer 40 procent verhogen en groeit de gemiddelde omvang van uw winkelwagen met 60 procent, volgens de gegevens van Mondu.

Wij zorgen voor een snelle uitbetaling na elke factuur, nemen het debiteurenrisico over en verminderen de operationele taken van de toewijzing van betalingen. In het geval van een gemiste betalingstermijn, zorgen wij voor het aanmaningsproces en starten, indien nodig, de incasso procedure.

Volgens onderzoek van ibi Research, wil 95 procent van alle bedrijven in Duitsland flexibele betalingsvoorwaarden voor online aankopen voor hun bedrijf. Tot nu toe biedt echter slechts 45 procent van alle B2B webwinkels Buy Now, Pay Later oplossingen zoals factuur- en termijnbetalingen in hun checkout – zowel voor bestaande als nieuwe klanten.

Merchants en marktplaatsen die flexibele betalingstermijnen aanbieden, kunnen hun conversie percentage, de gemiddelde orderwaarde en dus ook hun omzet verhogen.

Het aanbieden van betalingstermijnen heeft een positief effect op de cashflow van kopers. Vooral in tijden van inflatie is dit een belangrijk argument om nieuwe kopers aan te trekken en daarmee mogelijk zelfs meer loyale klanten te krijgen.

Mondu wordt gekarakteriseerd met een hoge acceptatiegraad en real-time goedkeuring. Op de achtergrond wordt een kredietcontrole uitgevoerd met behulp van een algoritme om B2B-kopers te authenticeren. De beslissing wordt binnen 0,2 seconden genomen. Mondu accepteert tot 90 procent van de kopers in de kassa (inclusief nieuwe klanten) en ondersteunt hoge winkelwagen groottes.

We willen B2B-kopers dezelfde betaalervaring bieden als consumenten. Daarom ligt ons acceptatiepercentage voor zakelijke klanten ook rond de 90 procent. Wij bieden B2B-klanten een ongeëvenaarde meerwaarde bij het online afrekenen, terwijl handelaren profiteren van een hogere omzet dankzij de hoge acceptatie percentages.

De veiligheid van uw gegevens is voor ons van het grootste belang. Wij slaan alleen gegevens op die relevant zijn voor identificatie en kredietbeoordeling. Meer informatie vindt u hier.

Met Mondu kunnen merchants verschillende Buy Now, Pay Later betaalmethoden integreren in hun kassa. Momenteel biedt Mondu factuur betaling via bankoverschrijving, factuur betaling via SEPA automatische incasso en betaling in termijnen.

Normaal gesproken kunnen kopers hun factuur betalen in 30, 45, 60 of 90 dagen of in 3, 6 of 12 maandelijkse termijnen.

Mondu betaalt de handelaren het factuurbedrag minus de korting kort na de factuur overdracht.

Mondu for Merchants

Onboarding & Integration

Via onderstaande link kunt u eenvoudig contact opnemen met ons verkoopteam. Na het indienen van de contactaanvraag neemt een medewerker van ons verkoopteam direct contact met u op.

Contactformulier

Ons onboardingproces bestaat uit twee stappen:

  1. Regelgevende onboarding in de vorm van een KYC-proces (“Know-Your-Customer”): Vanwege de wet op het witwassen van geld is onze partner bank verplicht verschillende identificatie- en verificatie stappen uit te voeren bij onze nieuwe en bestaande klanten. U kunt hier meer over te weten komen in de sectie “Waarom is een KYC-proces noodzakelijk?”.
  2. De technische integratie van Mondu betaalmethoden in uw webshop: De technische integratie staat los van de reglementaire onboarding. Met ons integratieteam ondersteunen wij u bij de integratie vanaf de eerste dag na ondertekening. U kunt hier meer over te weten komen in de sectie “Hoe kan ik Mondu integreren in mijn winkel? (API/Plugins)”.

Het KYC-proces (“Know Your Customer”) heeft betrekking op de identificatie en identiteitscontrole van nieuwe en bestaande klanten. Vanwege de wet op het witwassen van geld is onze partner bank verplicht de identiteit van onze klanten regelmatig te controleren. Naast gegevens en documenten met betrekking tot uw onderneming (bv. uittreksel uit het handelsregister, lijst van aandeelhouders en/of uittreksel uit het handelsregister) worden ook gegevens en documenten gevraagd voor de gevolmachtigde vertegenwoordiger en de uiteindelijke begunstigde(n) (bv. bewijs van adres en identificatie).

Onze KYC experts zullen u uiteraard te allen tijde ondersteunen bij het uitvoeren van dit proces. De integratie van Mondu als betaalmethode in uw webshop is pas mogelijk na succesvolle afronding van het proces.

U kunt de technische integratie rechtstreeks uitvoeren via onze API-interface of via onze plug-ins van de commercieel beschikbare winkelsystemen, zoals Shopware, JTL of Magento.

Om u een soepele en persoonlijke integratie-ervaring te bieden, wordt u tijdens de integratie ondersteund door een persoonlijke integratiemanager. In een gezamenlijke kick-off meeting gaan we vooral in op de individuele bijzonderheden van uw systeem en stellen we een duidelijk schema op voor een efficiënte implementatie van de integratie.

Momenteel ondersteunt Mondu de volgende systemen: Magento2, Shopware 5, Shopware 6, WooCommerce, JTL 5, JTL Wawi.

Welke van deze winkel systemen u ook gebruikt, wij ondersteunen u bij elke stap!

Ja, onze oplossing ondersteunt alle soorten bedrijven – van eenmanszaken en naamloze vennootschappen tot freelancers en openbare instellingen.

Nee, Mondu draagt het risico van wanbetaling en betaalt u na elke factuur.

Limits & Risk Management

Mondu geeft alle kopers een limiet die kan worden gebruikt om goederen of diensten te kopen. We gebruiken externe en interne gegevens om de kredietwaardigheid te controleren en te beslissen hoeveel een koper kan uitgeven met behulp van onze betaalmethoden.

In individuele gevallen kunnen de limieten voor kopers worden verhoogd. Neem contact op met onze Customer Success Team voor hulp.

Een positieve betalingsgeschiedenis met Mondu en andere financiële instellingen helpt om een positieve beslissing te nemen in het voordeel van de koper.

Mondu neemt voortdurend maatregelen om frauduleus gedrag te identificeren en te bestrijden. Op deze manier beschermen wij zowel u als webwinkelier en uw kopers.

Mondu heeft verschillende methoden om dit gedrag te voorkomen. Het fraudepreventie team maakt gebruik van haar branchekennis, evenals AI en machine learning modellen, om uitgebreide fraudedetectie en preventiebeleid te creëren binnen onze Risk Engine. Daarnaast zorgen onze partnerschappen met externe dataleveranciers ervoor dat we over de extra hulpmiddelen beschikken die we nodig hebben om frauduleus gedrag te voorkomen. Als een kwestie van beleid, Mondu zorgt ervoor dat alle kopers adequaat worden geïdentificeerd door middel van een krediet controle voordat het goedkeuren van een aankoop.

Mondu draagt het risico voor wanbetaling. U ontvangt van ons de contractueel overeengekomen koopprijs voor de gekochte vorderingen en bent dus beschermd tegen mogelijke wanbetaling.

Orders

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een bestelling in de kassa werd geweigerd. Een mogelijke uitleg is dat de maximumlimiet werd overschreden.

Een bestelling kan direct worden aangepast via uw webshop backend of via Mondu systemen, afhankelijk van het type integratie.

Let op: een bestelling kan alleen geannuleerd worden zolang er geen factuur is aangemaakt. Ook kan de orderwaarde niet worden verhoogd nadat wij een order hebben bevestigd.

Invoices

De momenten waarop u facturen maakt en de goederen verzendt zijn elementair in de betalingsstroom. Zowel voor uw uitbetaling als voor het berekenen van de betalingstermijnen voor de kopers is het essentieel dat Mondu gedetailleerde informatie ontvangt over de klanten facturen.

U, als verkoper, blijft uw klanten facturen maken en verstuurt deze op de gebruikelijke manier. Mondu stuurt geen officiële factuur documenten naar klanten, alleen betalingsinformatie.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om betalingstermijnen te verlengen. Wij werken echter aan een dergelijke functie.

Ja, u als merchant dient een Mondu nota te plaatsen in het betalingsvoorwaarden blok voor facturen met Mondu als betaalmethode. De exacte Mondu nota ontvangt u van ons als onderdeel van de integratie.

Overleg met het kopende bedrijf of u het geld rechtstreeks naar Mondu kunt overmaken. Zo ja, vermeld dan het betalingskenmerk dat op de factuur staat.

Cancellations & credits

Geef de creditnota door aan Mondu via het geïntegreerde communicatiekanalen, zodat Mondu de vordering op de koper dienovereenkomstig kan verminderen.

Mondu moet op de hoogte worden gesteld van eventuele creditnota’s om de openstaande schuld aan de koper te verminderen. Indien voor het oorspronkelijke factuurbedrag reeds een betaling heeft plaatsgevonden, zullen wij vervolgens het gecrediteerde bedrag van u terugvorderen.

Zolang er nog geen factuur voor een bestelling aan Mondu is overgemaakt, kunt u de bestelling in uw systemen of via het Mondu Merchant Portal annuleren. Er zijn geen verdere kosten voor u en Mondu zal de kopers via Mondu informeren over de annulering van de betalingsovereenkomst.

Dunning & Collection

Om ervoor te zorgen dat kopers de betalingstermijn niet uit het oog verliezen, sturen wij hen vóór de uiterste betaaldatum herinneringen per e-mail. Als wij op de vervaldag nog geen betaling hebben ontvangen, herinneren wij de koper op die dag nogmaals. Als een factuur 5 dagen na de vervaldatum nog niet volledig is betaald, treedt ons aanmaning systeem in werking. Wij sturen dan e-mails en brieven naar kopers in een vooraf bepaalde cadans namens Mondu. Op de 28e dag na de vervaldatum dragen wij de schuld over aan een externe incasso dienstverlener, die dan de communicatie en het proces overneemt.

U kunt momenteel zelf geen herinneringen pauzeren. Mocht dit in een individueel geval nodig zijn, dan kunt u contact opnemen met betalingen@mondu.ai.

Mondu draagt het kredietrisico voor de gekochte facturen. In het geval van insolventie maakt u geen extra kosten. (Zie ook onder “Wie dekt eventuele wanbetaling?”).

Fees & payment

De facturering van de vergoedingen vindt plaats met de betaling aan u. U ontvangt van onze partnerbank het factuurbedrag minus het budget factuurbedrag en minus de over het budget factuurbedrag verschuldigde BTW. Uiteraard wordt de budget factuur in een maandelijkse verzamelfactuur aan u getoond.

U ontvangt van ons een uitbetaling rapport waarin staat welke vorderingen zijn gekocht. Het rapport laat transparant zien hoe het uitbetalingsbedrag tot stand is gekomen, welke korting is toegepast en welke omzetbelasting erover is betaald.

Of uw klanten extra kosten moeten betalen hangt af van de voorwaarden van de betaalmethode.

Mondu's communication with buyers

Transparante en proactieve communicatie met de klant is belangrijk voor een prettige koopervaring. Daarom wordt elke stap van het betalingsproces, zoals een factuur of betalingsbewijs, via e-mail aan klanten gecommuniceerd.

Het is belangrijk voor ons dat uw kopers een positieve ervaring hebben zodra zij Mondu als hun betalingsmethode selecteren. Ons Operations team zorgt ervoor dat alle problemen en vragen worden opgelost om uw kopers de beste service te bieden. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met ons Operations Team op betalingen@mondu.ai

Customer Success

Heeft u andere vragen die niet worden beantwoord door onze FAQ’s?

Zo ja, neem dan gerust contact op met ons Customer Success Team, die persoonlijk beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden of problemen met betrekking tot Mondu aan te pakken.

Onze Customer Success Team is per e-mail bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur.

Email: betalingen@mondu.ai

Contactformulier: https://www.mondu.ai/nl/contact/

Postanschrift: Alexanderstraße 36, 10179 Berlin

Mondu for Buyers

U heeft Mondu als betaalmethode geselecteerd voor uw B2B online aankoop. Wij hebben u vervolgens bereikt om u te voorzien van de relevante informatie met betrekking tot uw aankoop.

Invoice & Payment

Zodra wij uw factuur van de handelaar hebben ontvangen, sturen wij u een email met verdere informatie over het betalingsproces.

Houd er rekening mee dat de betaling wordt voldaan aan Mondu (niet aan de Merchant). Wij vragen u ervoor te zorgen dat de overboeking wordt gedaan naar het opgegeven IBAN nummer dat u kunt vinden op de facturen en in de emails en dat u het referentienummer correct vermeldt.

Sepa automatische incasso

Zodra wij uw factuur van de merchant hebben ontvangen, sturen wij u een email met de datum voor de inning van de betaling via SEPA. Wij informeren u zeven dagen voor de incassodatum over de aanstaande betaling.

Wij vragen u ervoor te zorgen dat de gedeponeerde rekening voldoende gedekt is. In geval van een afwijzing zullen we u een email sturen en vragen om het factuurbedrag zelf over te maken. Wanneer er een afwijzing plaatsvindt, zullen wij het bedrag niet nogmaals proberen af te schrijven via automatische incasso. 

Sepa automatische incasso – Factuur voor termijnbetaling

Zodra wij uw factuur van de merchant hebben ontvangen, sturen wij u een email met meer informatie omtrent het betaalplan voor de termijnen en het overzicht van de betalingen via SEPA automatische incasso.

Wij vragen u ervoor te zorgen dat de gedeponeerde rekening voldoende gedekt is. In geval van een afwijzing zullen we u een email sturen en vragen om het factuurbedrag zelf over te maken. Wanneer er een afwijzing plaatsvindt, zullen wij het bedrag niet nogmaals proberen af te schrijven via automatische incasso. 

Wanneer er een tweede afwijzing plaatsvindt, zullen wij de SEPA automatische annuleren en zal het gehele factuurbedrag in één keer betaald moeten worden. 

Ja, natuurlijk. U kunt de factuur te allen tijde binnen de betalingstermijn betalen. U ontvangt een bevestiging zodra de betaling is ontvangen (voor een bankoverschrijving duurt dit meestal 1 tot 3 bankwerkdagen).

Als u SEPA Direct Debit als betaalmethode hebt gekozen, ligt de incassodatum vast en kan deze niet worden uitgesteld.

Wij storten het verschil terug op uw bankrekening – u hoeft u zich nergens zorgen over te maken! Zodra wij het verschil hebben overgemaakt, zullen wij u hierover informeren. Als je het verschil niet binnen twee weken hebt ontvangen, neem dan contact op met ons supportteam op betalingen@mondu.ai  Wij helpen u graag verder.

Wij houden u op de hoogte van uw betalingsstatus. Om aanmaningskosten te voorkomen, verzoeken wij u de openstaande betaling zo spoedig mogelijk over te maken.

Zorg ervoor dat u de ontvanger, het IBAN en het referentienummer van uw transactie controleert. U kunt dit vinden op de facturen en alle betaalinformatie emails die u van Mondu heeft ontvangen. Als alle informatie correct is, zou u binnen drie werkdagen na de betaling een betalingsbevestiging moeten hebben ontvangen. Controleer ook uw spam folder.

Als u geen bevestiging hebt ontvangen, neem dan contact op met ons supportteam op betalingen@mondu.ai en voeg uw betaalbewijs toe. Wij helpen u graag verder.

De winkelier stuurt je na de bestelling is verzonden een factuur met de betalingsgegevens als PDF. Daarnaast stuurt Mondu u ook een email met alle betalingsgegevens. Als je vragen hebt, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper.

Netto termijnen

Mondu biedt doorgaans betalingstermijnen van 30, 45, 60 of 90 dagen. Uiteindelijk is dit aan de winkelier welke betaalmethode zij willen aanbieden. U kunt de betalingstermijn vinden op de factuur die wij u per email hebben gestuurd. Gelieve het gehele factuurbedrag te betalen voordat deze termijn verstrijkt.

Betalen in termijnen

Termijnbetalingen worden aangeboden over 3, 6 of 12 maanden via SEPA automatische incasso. De betalingen vinden maandelijks plaats voor de periode die u bij de aankoop selecteert.

De termijnen kunnen verschillen per winkelier. 

Rejection & Return

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de betalingsmethode

Mondu is geweigerd, bijvoorbeeld:

  1. Mogelijk heeft u openstaande facturen bij Mondu die de betalingstermijn hebben overschreden.
  2. We konden uw bedrijf niet identificeren.
  3. De verplichte kredietcheck was niet succesvol.

Als u een bestelling geheel of gedeeltelijk wilt retourneren, moet u de retourvoorwaarden van de winkelier volgen. Neem bij vragen direct contact met hen op.

Als u een product retourneert voordat de betaling is verricht, wordt uw factuur dienovereenkomstig aangepast en ontvangt u een overzicht van het nieuwe betalingsbedrag.

Als je al voor een product hebt betaald, neem dan rechtstreeks contact op met de winkelier om een terugbetaling te regelen.

Voor vragen over leveringen en retourzendingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de winkelier. Als aanbieder van de betaalmethode kunnen wij bij Mondu geen informatie verstrekken over deze processen.

Dunning & Collection

U ontvangt een herinnering van Mondu als u een factuur niet binnen de afgesproken betalingstermijn hebt  betaald. De betalingstermijn vindt u op de factuur en de betalingsinformatie die u van ons per email heeft ontvangen na het plaatsen van de bestelling. 

Heeft u het volledige factuurbedrag al betaald en toch een herinnering ontvangen?

Controleer dan of u de bankgegevens hebt opgenomen in de overboekingsopdracht die u hebt ontvangen in de betalingsinformatie mail van Mondu. Controleer ook de referentie van de overboeking. De referentie moet overeenkomen met de referentie die wij u in de betalingsinformatie email hebben gestuurd. Dit is de enige manier waarop wij uw betaling kunnen koppelen aan de juiste bestelling. 

Als alle informatie correct is en de herinnering is onjuist, neem dan contact met ons op via betalingen@mondu.ai en voeg het betaalbewijs toe. Wij helpen u graag verder.

Als u een goede reden hebt om het aanmaningsproces te onderbreken – bijvoorbeeld omdat de levering van de handelaar vertraging oploopt – kunt u contact opnemen met onze klantenservice om een aanmaning pauze aan te vragen: betalingen@mondu.ai